• Call US :+86-0574-23672006
  • Email :ptce@ptce.net
  • Fax :+86-0574-23672005
  • 中文版
Solid Brass Fitting Location:Home > Product > Pneumatic Push in Fitting > Solid Brass Fitting

Product number:NPCT

NPCT-rg.jpg

Metric size Inch size

型号 Model∅ DTAL∅ P微信图片_20200516154956.png
NPCT04-M54M5X0.83.523.51010
NPCT04-01R01823
NPCT04-02R021023.514

NPCT06-M56M5X0.83.524.21212
NPCT06-01R01824.5
NPCT06-02R021024.714

NPCT08-018R01828.21414
NPCT08-02R021027.2
NPCT08-03R031127.217
NPCT08-04R041427.221

NPCT10-0110R01830.71617
NPCT10-02R021031.2
NPCT10-03R031131.2
NPCT10-04R041431.221

NPCT12-0212R021033.21819
NPCT12-03R031132.2
NPCT12-04R041431.721

NPCT16-0316R0311372222
NPCT16-04R04143922
*有英制管5/32,1/4,5/16,3/8,1/2全系列产品


型号 Model∅ DTAL∅ P微信图片_20200516154956.png
NPCT04-G014G015.5231010
NPCT04-G02G026.52314

NPCT06-G016G015.523.41214
NPCT06-G02G026.523.412

NPCT08-G018G015.527.71414
NPCT08-G02G026.526.2
NPCT08-G03G037.526.2
NPCT08-G04G041026.2

NPCT10-G0110G015.529.71617
NPCT10-G02G026.530.2
NPCT10-G03G037.529.2
NPCT10-G04G041029.2

NPCT12-G0212G026.530.71819
NPCT12-G03G037.530.2
NPCT12-G04G041029.5

NPCT16-G0316G037.536.52222
NPCT16-G04G041028.524


Previous product:NPDT Next product:NPCFT

TOP
+86-0574-23672006

最新消息

订阅我们的时事通讯以接收有关我们服务的最新新闻

联系方式

Copyright 2020 NINGBO PNEUMATIC TECHNICAL EXPERT CO.,LTD. 技术支持: 乐搜网络